20 tips för journalistsamtal

april 27, 2012

20 tips för journalistsamtal Jag är en sådan där person som verkligen gillar föreläsningar och informativa sådana. Tidigare här i veckan så gjorde jag något som stack ut. Jag var med på en teoretisk föreläsning. Det gick mer eller mindre ut på att det fanns en ledare som hade en föreläsning som gav uppgifter som man sedan fick spåna på i mindre gruppen, I detta fall var det allt möjligt om journalister och deras yrke och sätt att arbeta. Summan av det jag fick ut blev en liten guide där jag tar upp 20 korta tips på vad man skall tänka på.

Just denna del är det framförallt personliga samtal det handlar om och på ett eller annat sätt skapa en yrkesmässig relation till denne journalist. Det är inte hellre konstigt att själv ringa upp en journalist eller be om att man kan mötas fysiskt istället och svara på frågorna då om man känner sig pressad och kan då även få lite tid att slappna av och samla information om det som journalisten skall fråga dig om.

Jag kommer nu dela upp detta i 4 delar i punktform och hoppas ni kommer lära er något och även kunna föra det vidare!

När Journalisten ringer
1. Anteckna direkt
Ta reda på journalistens namn, varifrån hon eller han ringer och vilka frågor journalisten vill ha svar på. Dessa punkter är något som alltid är bra att ha reda på så om den som ringer glömmer säga någon av punkterna. tveka inte att fråga. En annan sak du bör fråga med är också om han spelar in det du säger eller inte. Journalisten får nämligen inte använda det inspelade materialet för att fastställa en intervju senare annars.

2. Är du rätt person?
Fundera på den informationen du fått, vem är mest lämpad utifrån detta sammanhanget. Rör det något som du sitter med så kan du ta det men är det något som någon annan gör mer och är bättre på. Tveka inte och skicka vidare journalisten för att det skall bli en så bra intervju som möjligt. En person som sitter i styrelsen för Piratpartiet kanske inte har den informationen som en från Ung Pirat om det rör sig något evenemang dom håller i till exempel.

3.Be att få återkomma
Om du känner dig osäker kan du alltid be om att få återkomma om sådär en 15 minuter eller något. Så du hinner samla dig, eventuellt få ihop lite information eller ta reda på vem som är bättre på ämnet så det blir en bättre intervju. Alternativt om möjligheten finns, använd dig av en partikamrat som bollplank och spåna på idéer tillsammans om det är så att ingen kan ta det än du. Bättre en lite sämre intervju än ingen alls!

Inför en bokad intervju
4. Tänk igenom målgruppen
Tänk igenom vad du vill ha sagt och till vilken målgrupp. Att prata om Fildelningsfrågor när det är en intervju om integritet är inte det bästa. Men detta kommer jag lite senare till. Tänk även på att Journalisten är bara mellanhanden, aldrig målgruppen. Bara för att Journalisten säger att han eller hon förstår innebär det inte att Personen som läser intervjun i tidningen till exempel förstår det. Det är läsarna som är det viktiga!

5. Bestäm vad du vill säga
Inför en bokad intervju eller debatt till och med. Det är fullt okej och nästan ett måste med ett fint papper där du stolpar upp vad du skall säga och inte säg. Vilka är de budskapen du vill lyfta fram? Hur skall dom framföras, på ett slagaktigt sätt eller informativt och metodiskt, vad passar bäst i sammanhanget? En intervju för en motdemonstration för en lag eller dylikt behöver bra mycket mer slag i än en där man berättar om ett evenemang man har då det skall låta trevligt och inbjudande. I en normal intervju är runt 3 budskap en lagom del.

6. Gör testintervju
Har du möjlighet innan intervjun att gå igenom vad du vill få fram med någon, berätta för dom som ett föredrag. gör detta! det hjälper när du sedan har ”the real deal”. Du vet ämnet, be vännen fråga frågor. Du kan behöva svara på vissa frågor som du själv inte tänkt på och det är bra att få en övning här också!

7. Välj en lämplig plats
När det kommer till bokade intervjuer så är det väldigt viktigt med miljön runt om. Att träffas ”ute i verkligheten” kan vara mycket trevligare än på något kontor eller dylikt. Det ger en öppnare del. speciellt som politiker. Det som kan vara viktigt här är. Kommer det en fotograf? Se till att ha något som passar. Jag själv blev utsatt för detta inför valet 2010. Jag bestämde då träff utanför stadshuset vilket gjorde att bilderna blev väldigt passande.

Under intervjun
8. Ha med en observatör
Finns det möjlighet och tid till det ha med en observatör som kan sitta med dig. Han behöver inte yttra sig men det är bra att han sitter med. Eventuellt om det är något enstaka som blir knasigt kan han fylla i men det händer sedan. Det observatören är till i grunden är att han sedan efter intervjun kan gå igenom med dig vad han tyckte. Gjorde du bra ifrån dig, vad gjorde du mindre bra, vad kan du göra bättre nästa gång?.

9. Bli inte ett intervjuoffer!
En jätteviktig punkt! Berätta gärna för journalisten redan innan vad du tycker är viktigt att få sagt och inte. Det är du som skall bli intervjuad om ett ämne. Se mer journalistens frågor som inbjudningar att framföra ditt budskap än något som måste besvaras till punkt och pricka.

10. Överskatta inte förkunskaperna
Du kan nästan alltid mer om ämnet än vad journalisten kan. Därför bör du alltid förklara vissa saker för säkerhetsskull. misstolkningar i intervjuer är inte en bra sak. Men om du tänker på det jag nämnde i punkt 4 så skall detta inte vara något större problem.

11. Formulera dig nyhetsmässigt
Journalister har en stor tendens att ta med det som du säger i början av intervjun och lämna det du säger precis innan den avslutas. därför är det viktigt att du börjar då med det viktigaste budskapet. Det är trots allt din åsikt han vill veta. Frågorna kan dras vinklas så du får in huvudbudskapet först och då får ett bra resultat!

12. UNDVIK ATT SÄGA ”INGA KOMMENTARER”
Detta är död när det kommer till intervjuer. speciellt sådana som är politiska. Det ger extrem misstro och kan visa på inkompetens vilket är det sämsta som kan hända. Förklara istället varför du inte väljer att svara på frågan. Be att få återkomma om det är nödfall.

13. Prata inte off the record
Som jag nämnde på punkt 4 så är det viktigt att tänka på vilken målgrupp som det skall vara till. Naturligtvis är det då bäst att helt enkelt prata om det du kan stå för. Inte segla ut på öppet vatten. En öppen dialog som tål dagsljus vinner i längden helt enkelt!

14. Tala sanning ,Spekulera inte
Precis det jag nämnde på punkt 13 så skall man säga saker man kan stå för. En lögn kan upptäckas väldigt lätt och även en felaktig spekulation. Att prata om det du känner dig säker på är en sak som är bra. Var inte rädd att säga ”jag vet inte” dock är det väldigt bra att du hänvisar vidare att du har en partikamrat som är mer säker på det området och att journalisten eventuellt kan få ett kort formulering av honom. Även journalisten känner till att alla kan inte veta och vara expert på allt. Detta Här är det även bra att hänvisa till punkt 2.

15. Köp dig tid
Det kan anses fult men det är något som alla gör och är en bra sak att göra. Ibland känns huvudet helt tomt på svar eller så finns nervositet att du inte kommer på vad du skall svara. Vinn tid genom att upprepa själv frågan högt. ”om det påverkar .. jaha,” eller ställ frågan hur menar du, Kommentaren ”kan du upprepa frågan” kan vara ett bra verktyg då men då får det inte vara precis tyst runt om er.

16. Ta om i en inspelad intervju.
Våga be om att få ta en ny tagning om du blir missnöjd med ett svar som du gett. Alla gör fel ibland och det brukar respekteras så länge du inte har en makthavare som gillar att göra narr av partiet eller politiken eller vad det nu är du blir intervjuad av. Kvällspressen brukar vara duktiga på makthaveriet.

Efter intervjun
17. Slappna absolut inte av för tidigt
Intervjun är inte klar förrän du och journalisten skiljs åt. att småprata om det du sagt under intervjun innan ni skiljs är inte bra eftersom det är ett utsago från dig kan journalisten ta med det också. Här är dock ett väldigt bra tillfälle att annonsera och berätta för journalisten om någon eventuell aktivitet ni har, Kommer det komma en demonstration berätta om den. Bjud in dom. Media är alltid positivt! att vara synliga visar på att man bryr sig om allmänheten.

18. Be att få läsa citat
Du kan få läsa eller göra de citat som en skrivande journalist tänker använda. Utnyttja den möjligheten då och känns befogat. Men formulera det som ett erbjudande, inte som ett krav. Det kan bara få negativ effekt. Tänk på punkt 16.

19. Ge gärna positiv återkoppling Om resultatet blev bra i tidningen eller tv om det är så Skicka ett mail och faktiskt berätta att du tycker sådant. Om möjlighet kan du även i samma vända berätta om uppföljningsmöjligheter som till exempel saker som händer. ev. en till intervju. Be dom återkomma om dom har fler frågor om ämnet i framtiden. ge dom kontaktuppgifter.

20. undvik negativ återkoppling Om artikeln innehök sakfel eller vinklades till en nackdel. Låt någon utomstående bedöma om det är värt att påpeka detta för journalisten. oftast är skadan mindre än man själv bedömer då man verkligen har det inmatat i hjärnan hur man SJÄLV menar.

Och med det så avslutar jag. har ni frågor så ställ dom. Annars tackar och hoppas det kommer till användning!

Annonser

Krönika: Den nuvarande barnpornografilagstiftningen håller inte.

mars 27, 2012

Förra året dömdes en av Sveriges främsta mangakännare till böter för innehav av tecknad fiktion som klassades som barnpornografi. Anledningen till att just hans fall blev särskilt uppmärksammat var för att dessa bilder inte skildrade verkliga barn, utan att de var tecknade figurer med ögon stora som tefat, och en del var beprydda med kattöron på huvudet. Idag har vi en lag som inte gör skillnad på verkliga övergrepp och rena fantasier. Både tingsrätten och hovrätten rubricerade domen som ”ringa barnpornografibrott” med påföljden böter, dock sänktes dagsböterna i hovrätten från tingsrätt med hänsyn till den åtalades ekonomiska förhållanden.
Sedan den första juli 2010 är det dessutom förbjudet att titta på barnpornografiska bilder enligt ny lag. Brott mot barnpornografilagen kan resultera i böter och upp till två års fängelse.

Sveriges lagar ska vara till för att skydda verkliga människor; de ska inte bestämma vilka tankar som är okej och vilka tankar som ska kunna bestraffas. Dokumentär barnporr bör vara förbjuden, då den dokumenterar riktiga övergrepp, och kan försvåra livssituationen ytterligare för den som blivit utsatt för övergreppet. Fiktiv barnporr kränker däremot inte något verkligt barn, trots att låtsasargumentet att ”all barnporr kränker barn i allmänhet, inte bara dem som blivit sexuellt utnyttjade” ständigt dyker upp när denna lag diskuteras.

Precis som att vi inte förbjuder vissa texter för att de kan kännas obehagliga, bör vi heller inte kunna förbjuda fiktiva bilder som skildrar barnpornografi. Sedan denna lag uppkom 1999 tycks den inte ha använts för att hjälpa något barn, utan bara för att nedvärderande utpeka människor som tittar på ”fel” saker eller har ”fel” tankar. Att justera lagen så att den tecknade fiktionen inte blir utsatt för en klassificering som den egentligen inte är vore en ypperlig idé. Att erkänna att denna lag som den är skriven idag är dåligt utformad, innebär inte att du automatiskt tycker om barnpornografi. Det innebär bara att du tycker att vi bör mena allvar med vår yttrandefrihet.

Inom Brottsbalken Kapitel 16, Om brott mot allmän oordning, 10a att-sats §1 Står det kort och konsivt: ”Skildrar barn i pornografisk bild” Det tycker jag är väldigt luddigt och bör därför ändras till ”Skildrar barn som ej är av fiktivt slag i pornografisk bild,” Det står dock inom 10 c § ”Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring.” Även här behövs det noteras att det ej skall gälla om det är fiktiva bilder. Även 10 d §.

När det kommer i praktiken så betyder det mer eller mindre att om bilden är är analog, det vill säga att bilderna är tecknad utan kontakt med någon digitalt hjälpmedel så faller det in under undantagen för vad som inte är barnpornografi. Bildar man det dock via något teckningsprogram i datorn eller skannar in det räknas det som spridning samt spridningsbart och klassificeras som barnpornografi.

Att göra ett ändringsyrkande angående 2010 förnyande av barnpornografilagstiftningen borde vara en av de högsta prioriteterna av de politiker som skrev lagen där dom påpekar misstagen om slarvet vid föregående motion samt då ställer krav på att de fiktiva bilderna och filmerna skall särskiljas från dokumentära bilder och filmer.

Det svenska rättssystemet, håller det?

augusti 5, 2011

Jag fick ett mail av Aftonbladet efter en jag klagade om att det inte fanns ett kommentatorsfält på en artikel där det stod om en 15-årig pojke som blivit fälld för att ha haft sex med sin 13-åriga flickvän varpå jag blev lite arg och skickade till dom att jag ville skapa en debatt i ämnet. Dom välkomnade mig att jag skulle skriva en debattartikel på runt 4000 tecken så skulle dom läsa den med nöje och det var även relevant att de skulle publicera den. Efter ett tag nu har jag gett upp att den publiceras så jag lägger upp den på bloggen här: (Länkar till olika tidningar som publicerade nyheten finns i slutet av blogginlägget) Jag reserverar mig även för den lilla och udda texten som blev då den är kopierad  från det mail jag sände till Aftonbladet (exkl. länkarna)

Jag fick lite av en chock den 27e juli då jag läste artikeln om att en 15åring blev fälld för att ha sex med sin 13åriga flickvän. Först trodde jag att det var något skämt eller att de finurliga rubrikerna som existerar överallt på de olika gammalmedierna hade något dolt bakom men så var inte fallet. Jag har gått från tidning till tidning och läst vad som står skrivet och det jag får fram det som är det viktiga i denna fråga är att det faktiskt var frivilligt. Tidigare så dömde tingsrätten just detta och hade i en förkortat uttalande att det skiljer bara 1 år och 8 månader mellan de båda samt att dom har haft en både nära och god relation till varandra under hela processen.

Hovrätten som i detta fall jag tycker är rävarna dömer något helt annat. Dom dömer att han har gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn och skall därmed få ungdomstjänst. De nämner även dock att det inte kan sägas vara bevisat och uppenbart att sexet inte varit ett övergrepp emot henne och till skillnad från tingsrätten så menar hovrätten att ålderskillnaden mellan flickan och pojken är tillräckligt stor för att han skall kunna ställas ansvar för sina handlingar. Den som är under 15 år är inte mogen att ta ställning till mer avancerade sexuella handlingar menar då hovrätten.

Om jag nu skall kommentera detta så vet jag inte vart jag skall börja, Jag själv är ung, Blott 19år sen i våras, och jag må erkänna att jag har suttit i ungefär samma sits. Som jag tidigare nämnde så skall 15årigen gjort sig skyldig men samtidigt finns det inga tydliga eller uppenbara bevis, Jag tänkte hänvisa till den gamla men välformulerade texten inom svensk lagstiftning nämligen ”oskyldig till motsatsen bevisats” Jag ställer mig denna fråga varför Hovrätten inte har prövat denna enkla formulering i sin dom.

När det kommer till lagen så står det även inom lagen brottsbalken i kapitel 6 om sexualbrott 14 § ”Den som har begått en gärning enligt 5 §[1] eller 6 §[2] första stycket mot ett barn under 15 år eller enligt 8 §[3] första stycket eller 10 §[4] första stycket, ska inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt.”

Jag finner det då helt orimligt att 15-åringen skall straffas. Hovrätten menar att det inte finns något bevis för att det inte kan ha hänt. Jag menar att det inte finns något bevis att det har hänt samt att den sexuella handlingen var frivillig från båda parterna. Jag måste även slå den som gjort detta utlåtande av hovrätten en rejäl smäll på fingrarna då dom menar att ingen som är under 15 inte är mogen till att ta ställning till handlingen. Denna ålder är bara totalt nonsens av rättsväsendet att alla helt plötsligt skall vara mogen nog den dagen dom fyller 15. Enligt omfattande undersökningar och statistik så har det bevisats att alla mognar olika snabbt och att tjejer är mellan 2-4 år före i sin mogenhetsprocess än vad killar är. Logiken existerar inte i detta utlåtande, det finns ingen magisk gräns att man är mogen eller kan ta olika former av ansvar till sina handlingar bara för att man är 15 år. Det varierar från person till person.

Jag själv är en del av denna ungdom som det talas om och jag växter fortfarande själv. Det är inte alls ovanligt att man har sin sexdebut under 15 år. det blir snarare allt mer vanligt. Utan att skämmas för mycket kan jag erkänna att jag hade min debut när jag var 14 år. Att säga just att man inte är mogen att bestämma handlingar som involverar sexuella handlingar under åldern av 15 är som att kriminalisera en hel ungdomsgeneration.

Fotnoter:

[1]5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90).

[2]6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

[3]8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.

[4]10 §Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/15-aring-falld-for-sex-med-flickvan
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/595180-15-aring-hade-sex-med-flickvan-falls-for-sexuellt-utnyttjand
http://hd.se/helsingborg/2011/05/25/15-aring-frias-fran-sex-med-13/

Lev i nuet med ”den nya skolan”

april 15, 2011

Det var länge sen jag skrev men jag skall försöka gottgöra det genom att skriva ett inlägg om det jag skulle vilja kalla det ”den nya skolan”

Bakgrund:
Nu för tiden så går hela skolan ut på, ifrån första dagen i skolan när man går hand i hand med sin mor eller far nästan för att sätta sig i ett klassrum bland ett flertal med elever som man inte känner. Allt är så nytt främmande och konstigt. Jag kommer ihåg känslan som det vore igår. man får en plats i klassrummet tilldelad sig själv och en låda längst bak i klassrummet där man kunde lägga sina saker man gjorde i skolan. Jag måste säga att jag förstår att lågstadiet och mellanstadiet behöver denna teoretiska del som skolan nu har med att lära sig saker med tjocka läroböcker och papper och penna, men väl på högstadiet och gymnasiet fungerar det?

Upptakt:
Jag tror inte att det gör det, Jag tror att det behövs någon form av modernisering för att det skall fungera. Personer som nyss gått ut gymnasiet är inte vana vid den formen av lärosätt som erbjuds på högskolan/universitetet. Det är långa föreläsningar följt av timtals med hemmastudier och egenforskande. Skall det vara såhär?

Resultat:
Nej det skall det inte. Jag tycker att modernisering av skolan vore på sin plats! kasta bort läroboken, penna och papper och använd datorn istället! Följande punkter vill jag skall infinna sig eller förbättras, Jag kommer naturligtvis förklara senare vad jag vill göra med varje punkt:
* En dator per elev
* Teknik och Etik
* Kollaborera lärarna
* Källkritisk informationsinhämtning
* Teknikberoende undervisning
* Ett bibliotek i tiden

En dator per elev:
Stävan om att få höja datortätheten hos elever men även lärare. En dator med internetanslutning ger mer information än hundratals böcker. vidareförklaring varför detta skulle vara bra kommer på resterande punkter.

Teknik och Etik:
Ett förnyande av datorutbildningen i Sverige. Som det ser ut just nu så får man grundläggande kunskaper i hur man skriver i Microsoft Word, Hur man gör en tabell i Microsoft Excell eller göra en presentation i Microsofts Powerpoint. Det är just nu den ända utbildningen som finns när det kommer till datoranvändningen i skolan. Detta vill jag öka. Jag skulle även vilja se ungdomarna ha en utbildning i olika operativsystem, vilka som finns och vad skillnaden mellan Microsoft och Linux är samt kunna grundläggande termer som just ”Öppen källkod, Public Domain m.m.” Det skulle även infinna sig bra i att utbilda ungdomar hur dom skall agera på nätet. Mot andra individer (t.ex. PUL). Fortsättning i Källkritisk informationsinhämtning.
Jag skulle även kunna infinna mig i någon form av modernisering när det kommer till ren undervisning. Ge eleverna någon uppgift eller uppdrag. Antingen grupp eller som enskild individ. Vi säger att eleven skall skriva om telefonens historia, och detta skall göras på Svenska. I denna uppgift får vi då ut Svenska och Historia.

Kollaborera lärarna:
I dagens samhälle finns det en enorm skillnad mellan en lärare och en lärare. Ett system om att kollaborera lärarna vore en idé för att få en balans mellan de olika lärarna. Jag tror på något form av officiell massiv blogg eller bibliotek. Ungefär som ett akriv där lärarna kan läsa och diskutera med varandra hur de lär ut och på något sätt i slutresultat få ut någon form av stort samägt material som alla lärare och skolor skulle kunna använda för undervisningen av eleverna.

Källkritisk informationshämtning:
En grundläggande punkt i moderniseringen av skolan. Om man skall använda internet som bibliotek och kunskapshämtning där man kan leta efter fakta till sina arbeten måste även eleven kunna förstå riskerna som finns att det kan finnas felkällor. Detta kan enkelt ordnas genom att undervisa i hur man söker information på internet och hur man kritisk granskar den och kan då få reda på vad som är sanning och vad som faktiskt inte stämmer överens med verkligheten.

Teknikberoende undervisning:
Som det ser ut just nu i dagens utbildningssamhälle är skolan beroende av Microsoft och deras patent. Elever har allt för ofta fått höra att dom måste ha en dator med Microsoft Word eller att man får som svar att ”Jag kan inte öppna det här dokumentet” när man har sparat det som ett .odt dokument. Detta finner jag som en stor brist i dagens samhälle. Alla vill nog inte betala de där tre tusen kronorna för ett program när man kan få nästan samma kaka gratis genom att gå in på Libre Office eller Open Office:s sida och tanka ner senaste versionen där.

Ett bibliotek i tiden:
Med en dator per elev kan så mycket mer finnas än bara ett anteckningsblock eller att leta på internet efter något svar på en fråga. Att bygga upp ett elektroniskt bibliotek vore en ultimat lösning. Med detta elektroniska bibliotek menar jag naturligtvis att digitalisera läroböckerna till din dator. att bygga upp ett bibliotek som eleverna har tillgång till att kunna läsa och lära sig i istället för att bära runt på tegelstenar i ryggsäcken till och från skolan. Dessutom kan man utan att göra någon skada på böckerna markera och skriva fotnötter direkt i böckerna som man själv behagar.

Det var ungefär det som jag hade att dela med mig av. Notera att det är en betaversion och det finns säkert stavfel, meningsuppbyggnadsfel och andra trevliga misstag. jag skulle dock inte vilja bli dömd av detta utan skulle gärna vilja ha positiv kritik emot mina tankar. Är det något ni skulle kunna ställa er under?

Piratpartiet har fått vind i seglen och Seglar genom hela världen

augusti 17, 2010

Må jag säga. Detta är något vi måste fira! Piratpartiet har sedan lunchtid idag haft ett klart och färdigt underskrivet avtal om att Piratpartiet skall ta ansvar för Wikileaks servrar. Att Wikileaks hade publicerat sådär en 10 000 dokument om kriget i Irak har varit en nyhet i hela världen den senaste månaden. Nu är det klart att Piratpartiet tar över servrarna och beräknas vara i full gång med dom om några dagar. Denna nyhet har spridit sig som en våg genom hela världen. USA’s ambassad i Stockholm var ovetande om det här till bara några timmar sen då de förbarmade Piratpartiet till deras agerande. Obama har ännu inte gjort något uttalande. Händelsen var även huvudnyhet i Rapport och rapportaget pågick i närmare 4 minuter.

Individerna på vår jord skall få veta vad som egentligen sker. Delad kunskap och fri kultur är ett måste, Leve Piratpartiet HURRA HURRA HURRA!

08:or i lyx?

augusti 16, 2010

Läste igårkväll om Socialdemokraternas fina lilla förslag om butlerhjälp till stockholmare för att de skall få mer tid. T.ex. Att man lämnar en inköpningslista på morgonen på t-stationen + pengar och så får man kasse när man kommer hem. Eller tvätten så är det tvättat när man kommer på kvällen till stationen. Det ända jag kan tänka är bra är att få dagis mm. som har nära till kollektivtrafiken då det blir mycket enklare för barnen. Att kunna få internet, eller ja. bandbredd under kollektivtrafiken medan dom åker t-bana. Jag förstår ärligt talat inte varför denna idé kommer upp.

Skärpning Socialdemokraterna. Det börjar bli allt latare. Illa Illa, vissa saker skall det ändras på men andra inte. denna grej bör helst vara ogjord!

Piratpartiet, Varför skall man rösta på er? (Vanliga frågor svaras)

augusti 15, 2010

Hur ska artister få betalt? (fortfarande vanligaste frågan)

Precis som idag. Vi vill bara ändra kartan efter verkligheten. Fildelning är redan ett faktum, vare sig skivbolagen vill eller inte, och det har lett till att artister tjänar mer pengar än någonsin. Däremot har skivbolagen problem, för de behövs inte längre. Det är deras problem och det är vi inte beredda till att göra till allas problem.

Varför ska jag rösta pirat om ni inte kommer in? (väldigt vanlig fråga)

Okej, men tänk om Piratpartiet skulle få 3,2 procent eller något sådant. Då skulle precis alla politiker få en chock och säga till varandra “Jäklar, de kommer att komma in nästa gång!”. Alla sju riksdagspartier skulle anpassa sin politik flera varv efter piratprinciper för att undvika ett pinsamt nederlag 2014. Din röst skulle göra en enorm skillnad på den politiken som fördes i Sverige om Piratpartiet nådde ett sådant resultat, just för att alla skulle anpassa sig efter den direkt.

Ska man hårdra det, så är det mer bortkastat att lägga sin röst på något av de partier som garanterat kommer in i riksdagen.

Hur ska man veta vad ni tycker i andra frågor?

Inget parti som ligger runt fem procent kan få igenom en heltäckande politik. De bara låtsas det. Efter valet släpper de 90 procent av sin politik rakt ner på golvet och låtsas som om det regnar, för att fokusera på att driva en eller två områden. Så som Folkpartiet bara driver skolfrågor, till exempel, fast de låtsas ha en heltäckande politik. Vi är de enda som deklarerar före valet vilka frågor vi tänker driva, och vilka områden vi lämnar till andra partier. Det tycker vi är mycket ärligare.

Hur vill ni ändra upphovsrätten?

Framför allt vill vi få ut den ur hederligt folks sovrum. Den måste reduceras till att bara gälla näringsverksamhet — det är inte något som ska begränsa människor som sjunger för varandra och delar musik och kultur och kunskap, så som människor alltid har gjort.

Sedan vill vi reducera den i omfång också, och legalisera remixkulturen, och ta bort kassettersättningen, och ett par andra detaljer. Men det viktigaste är att vi får ut den ur hederligt folks sovrum. Så länge du inte tjänar pengar så ska du inte beröras av upphovsrätten alls.

Den som inte har något att dölja har väl inget att frukta? (vanlig)

Förmodligen låser du dörren om dig när du går på toaletten. Vi har alla ett behov av att ha vissa saker för oss själva, helt enkelt, även när vi inte gör något hemligt eller olagligt. Att övervaka alla hela tiden kränker ett djupt psykologiskt mänskligt behov, och dessutom hör det inte hemma i en demokrati.

Ska man inte få bestämma över det man skapat?

Jovisst, så länge du har det kvar under din egen kontroll, men du ska inte få bestämma över vad någon annan gör. Om du skapar en stol och sedan säljer den, så får du inte längre bestämma över vilka som sitter på stolen och inte. Upphovsrätten är inte äganderätt. Den är ett statligt sanktionerat privat monopol som inskränker äganderätten.

Vad gör ni för klimatet?

Kina får inte bygga miljövänliga snabbtåg, för tyska Siemens sitter på patent som förbjuder det. Därför flyger de i stället. Vi vill reducera patentsystemet så att kunskapsöverföring till de länder som behöver det mest händer mycket snabbare. Det är ett av de effektivaste sätten att snabbt förbättra klimatet, och dessutom kostar det inga pengar.

Vad gör ni för jobben?

Google skulle öppnat ett kontor med 400 anställda i Lund men skrotade de planerna när FRA-lagen infördes. TeliaSonera har flyttat sina mailservrar till Finland för att inte avlyssnas. Dagens politiker är direkt fientliga mot nästa generations jobb och industrier. De vet säkert inte ens om att nästan hälften av världens webbservrar använder svensk databasteknik (MySQL). Det är piratpolitik som skapar nästa generations jobb, inte den nuvarande.

Dessutom är vi det enda partiet som förstår hur stora företag håller tillbaka små företag genom att stämma dem. Stora företag konkurrerar inte med bättre produkter, de konkurrerar med bättre jurister, och det slår direkt tillbaka på entreprenörer. Vi vill ta ifrån dem patentvapnet så att alla ska kunna uppfinna utan att behöva be storföretag om lov.

Vad gör ni för tredje världen?

Vi vill framför allt se till att de får lov att tillverka medicin åt sig själva. Idag har läkemedelsföretagen förbjudit dem att göra det med hjälp av drakoniska handelsavtal, framför allt det så kallade Trips-avtalet. Tusentals människor dör varje dag på grund av att patentsystemet missbrukas på det här sättet.

Det är till och med så att ett skepp lastat med Aids-medicin tillverkad i Indien, som var på väg till södra Afrika men som lade till i Holland för att tanka, beslagtogs för att det innehöll medicin som var tillverkat utan I-världens tillåtelse. Sådan girighet är att betrakta som brott mot mänskligheten.

Vad gör ni för skolan?

Just nu sker massor av förändringar i hur förutsättningarna ser ut för morgondagens jobb. Vi vill till exempel att alla elever ska få tillgång till dator från första skoldagen, och att skolor ska använda fria läromedel. Överlag kommer lärarens roll att ändras betydligt när alla elever kan kontrollera varje påstående som görs. Det kommer att vara svårt för många lärare som tror att de kan vara auktoriteter, men det kommer att gynna eleverna som blir bättre på att samarbeta redan i tidig ålder.

Kommer ni att stödja Rödgröna eller Alliansen?

Om vi skulle svara på det innan valet skulle vi inte få något inflytande alls. Jämför med Vänsterpartiet, som i praktiken inte har något som helst inflytande eftersom de aldrig kan fälla en arbetarregering. Därför har socialdemokraterna ingen anledning att ge dem något betydelsefullt politiskt inflytande.

Den sitsen tänker vi inte sätta oss i. Vi spelar ut blocken mot varandra i en öppen auktion om vårt stöd. På så vis maximerar vi vårt inflytande i våra frågor i utbyte mot att vi röstar med det vinnande blocket i alla andra frågor.

Vad kan Piratpartiet göra för skillnad?

De två blocken i svensk politik ligger väldigt nära varandra i politik. De sju partierna har lite större skillnader mellan varandra, men de två blocken ligger extremt nära varandra. Ett riksdagsinträde för Piratpartiet gör mycket större skillnad för Sverige under de kommande fyra åren än att behålla eller byta statsminister.

Varför är Piratpartiet för barnporr? (ovanlig fråga, men förekommer, har förekommit länge)

Det är vi inte. Vi har aldrig varit för dokumenterade övergrepp av barn (notera ordvalet) — att påstå det är befängt. Vi är lika mycket emot sådant som vi är emot censur av det öppna samhället — för det går alldeles utmärkt att vara motståndare till båda samtidigt (viktigt). Däremot är vi lika kraftigt förespråkare för en legalisering av serietidningar. När en seriekännare döms för barnpornografiinnehav, för sitt innehav av serieteckningar, och dessutom som ett vapen i en vårdnadstvist, ja, då hjälper lagen inte några barn. I en civiliserad demokrati kan man inte ha bokbål eller tankeförbud, och barn förtjänar att växa upp i ett öppet samhälle som respekterar deras rättigheter.

(Det ska noteras att vi inte behöver vara rädda för att ta i den här frågan längre. Så fort man börjar prata om seriekännaren som dömdes så har vi total opinionsmedvind. Men var noga med att inte använda ordet barnporr — använd orden “dokumenterade övergrepp på barn”, vars hantering ska vara fortsatt förbjuden, och “serieteckningar”, och markera skillnaden tydligt.)

Det här är dessutom inte en ny diskussion utan vi har fått den här frågan varje gång vi ifrågasatt censur och annat som motiverats med “tänk på barnen” (som om inte vi gjorde det också). Vi har vetat att vi måste ta tag i läget förr eller senare. Fallet med mangadomen ger oss opinionsutrymme att göra det.

Varför tror ni att ni kan få över fyra procent?

Vi har spurtat förut. Du minns väl Europavalet, hur starkt vi kom på slutet? Dessutom var vi största parti under 30 i det valet. Största! 25% av väljarna under 30 röstade på oss. I år är det fler förstagångsväljare än på många val.

Sedär, lite allmänna frågor och svar blev det trots allt. Nu går vi ut på gator och torg och sedan in i riksdagen!

Funderare: Upptakt till tredje världskriget?

juli 18, 2010

Jag tillbringade en halv timme framför tvn och kollade på rapport. dagens nyheter handlade främst om Asien.

Iran, Irak, Afghanistan har det oroligt emot USA. Kirgizistan har inbördeskring. Nordkorea, Sydkorea har problem med varandra, ökad spänning mellan Israel och Palestina.  och fortfarande oroligt mellan Georgien och Ryssland Det ser ut ungefär som detta:

Inte för att det är något som antagligen kommer hända så kan jag ändå inte sluta fundera om det skulle hända och hur det då skulle se ut? Hur tror du ett tredje världskrig skulle se ut, vad tror du skulle bli eventuella allianser, vilka skulle stå utanför och framförallt vad för vapen skulle användas, skulle halva världen bli utjämnad till marken pga. alla kärnvapen och atombomber som existerar? Vad tror ni?

Fin propaganda DN

juli 15, 2010

DN hade i sin prasselversion idag fått ut fin fina propagandasiffror om skivindustrin mot piratkopieringen. Det finns minst ett fel i denna artikel. Den största är dock ”1,2 miljarder jobb” varpå jag förfrågar mig själv hur det kan vara möjligt då EU har cirkus 495 miljoner invånare. Var kommer denna källa ifrån? Det står inte. Sen kan man ju fundera på en annan rolig sak med film och musik lobbyn. Den Amerikanska lobbyn RIAA ( Recording industry association of America) la ut 60 miljoner dollar i advokatkostnader emot ett fall mot piratkopiering då de fick 1,3 miljoner dollar för det. Det låter som en bra affär tycker jag.  Lägg pengarna på något vettigare istället som att sätta dit mördare, pedofiler och andra filurer.

Finns bara en sak att göra. Rösta Piratpartiet 2010. Innan detta blir värre.

Barnpornografi, Vad är det för något egentligen?

juni 30, 2010

Jag har haft en hektisk diskussion nu på eftermiddagen och vi kommer inte sådär jätte långt. vi blir bara mer och mer förundrade på de svenska lagarna angående barnpornografi. Sedan ett tag tillbaka har det som de flesta vet inte bara olagligt att innehava barnpornografi utan även titta på dom. Polisen skulle om dom ville kunna leta fram en bild på en kille och en tjej någonstans i 6-10 års ålder. Skriva ut det på ett A3 papper och sedan gå och vifta med det på stan och de som kollar kan de gripa. Detta är barnpornografi. har du ett foto eller en film på ditt lilla barn som vuxen eller på dig själv när du var liten badandes eller något sådant naken. Säg att ditt barn gör något gulligt i poolen, t.ex. leker båt med en barbiedocka och lägger ut det på youtube eller visar det för släktingarna för detta är ju gulligt. Är detta barnpornografi?  kan du fällas för barnpornografi om du lägger upp din lilla 1åring badandes i den lilla uppblåsbara poolen i trädgården en varm sommardag för att hon ser söt ut i sin hatt när hon leker där med sina gummiankor? Kommer du då bli fälld för barnpornografi? Att ta bilder på sig själv när man är under den så kallade barnpornografigränsen och har kvar bilderna efteråt den dagen man har bestigit över denna gräns blir man olaglig för man har barnpornografiskt innehav. Nu är det även tittförbud, Får man inte titta på egna bilder som man tar på sig själv förrän man är en lagbrytare?

Vi går över till den kulturella världen. Jag vet att jag har skrivit om detta förut men Astrid lindgrens filmer. Att inneha filmen Madicken då dom i början av den filmen byter om och dom står helt nakna jag tror till och med dom pussar varandra. Barnpornografi eller kultur? Lägger man ut denna lilla snutt på nätet tillsammans med sin 1åriga dotter så kan du ge dig fasen på att du blir fälld för brott mot upphovsrätten för Madicken men barnpornografi för din gulliga 1åring. Emil är inte direkt bättre. han badar naken med Alfred, inte nog med det så kastar ju Alfred upp Emil i luften och massor. Är det även ett brott att kolla på dom här filmerna nu mer? Kan man stämma SF för dessa filmer eller kommer det direkt ett svar ”brott har inte bevis nog” för att det är ett så stort medieföretag med massiv upphovsrätt? Kanske att om jag tar upphovsrätt på min film om 1åringen att jag slipper stämmas då? Vad tror ni?