Archive for augusti, 2011

Det svenska rättssystemet, håller det?

augusti 5, 2011

Jag fick ett mail av Aftonbladet efter en jag klagade om att det inte fanns ett kommentatorsfält på en artikel där det stod om en 15-årig pojke som blivit fälld för att ha haft sex med sin 13-åriga flickvän varpå jag blev lite arg och skickade till dom att jag ville skapa en debatt i ämnet. Dom välkomnade mig att jag skulle skriva en debattartikel på runt 4000 tecken så skulle dom läsa den med nöje och det var även relevant att de skulle publicera den. Efter ett tag nu har jag gett upp att den publiceras så jag lägger upp den på bloggen här: (Länkar till olika tidningar som publicerade nyheten finns i slutet av blogginlägget) Jag reserverar mig även för den lilla och udda texten som blev då den är kopierad  från det mail jag sände till Aftonbladet (exkl. länkarna)

Jag fick lite av en chock den 27e juli då jag läste artikeln om att en 15åring blev fälld för att ha sex med sin 13åriga flickvän. Först trodde jag att det var något skämt eller att de finurliga rubrikerna som existerar överallt på de olika gammalmedierna hade något dolt bakom men så var inte fallet. Jag har gått från tidning till tidning och läst vad som står skrivet och det jag får fram det som är det viktiga i denna fråga är att det faktiskt var frivilligt. Tidigare så dömde tingsrätten just detta och hade i en förkortat uttalande att det skiljer bara 1 år och 8 månader mellan de båda samt att dom har haft en både nära och god relation till varandra under hela processen.

Hovrätten som i detta fall jag tycker är rävarna dömer något helt annat. Dom dömer att han har gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av barn och skall därmed få ungdomstjänst. De nämner även dock att det inte kan sägas vara bevisat och uppenbart att sexet inte varit ett övergrepp emot henne och till skillnad från tingsrätten så menar hovrätten att ålderskillnaden mellan flickan och pojken är tillräckligt stor för att han skall kunna ställas ansvar för sina handlingar. Den som är under 15 år är inte mogen att ta ställning till mer avancerade sexuella handlingar menar då hovrätten.

Om jag nu skall kommentera detta så vet jag inte vart jag skall börja, Jag själv är ung, Blott 19år sen i våras, och jag må erkänna att jag har suttit i ungefär samma sits. Som jag tidigare nämnde så skall 15årigen gjort sig skyldig men samtidigt finns det inga tydliga eller uppenbara bevis, Jag tänkte hänvisa till den gamla men välformulerade texten inom svensk lagstiftning nämligen ”oskyldig till motsatsen bevisats” Jag ställer mig denna fråga varför Hovrätten inte har prövat denna enkla formulering i sin dom.

När det kommer till lagen så står det även inom lagen brottsbalken i kapitel 6 om sexualbrott 14 § ”Den som har begått en gärning enligt 5 §[1] eller 6 §[2] första stycket mot ett barn under 15 år eller enligt 8 §[3] första stycket eller 10 §[4] första stycket, ska inte dömas till ansvar om det är uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa skillnaden ålder och utveckling mellan den som begått gärningen och barnet samt omständigheterna i övrigt.”

Jag finner det då helt orimligt att 15-åringen skall straffas. Hovrätten menar att det inte finns något bevis för att det inte kan ha hänt. Jag menar att det inte finns något bevis att det har hänt samt att den sexuella handlingen var frivillig från båda parterna. Jag måste även slå den som gjort detta utlåtande av hovrätten en rejäl smäll på fingrarna då dom menar att ingen som är under 15 inte är mogen till att ta ställning till handlingen. Denna ålder är bara totalt nonsens av rättsväsendet att alla helt plötsligt skall vara mogen nog den dagen dom fyller 15. Enligt omfattande undersökningar och statistik så har det bevisats att alla mognar olika snabbt och att tjejer är mellan 2-4 år före i sin mogenhetsprocess än vad killar är. Logiken existerar inte i detta utlåtande, det finns ingen magisk gräns att man är mogen eller kan ta olika former av ansvar till sina handlingar bara för att man är 15 år. Det varierar från person till person.

Jag själv är en del av denna ungdom som det talas om och jag växter fortfarande själv. Det är inte alls ovanligt att man har sin sexdebut under 15 år. det blir snarare allt mer vanligt. Utan att skämmas för mycket kan jag erkänna att jag hade min debut när jag var 14 år. Att säga just att man inte är mogen att bestämma handlingar som involverar sexuella handlingar under åldern av 15 är som att kriminalisera en hel ungdomsgeneration.

Fotnoter:

[1]5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90).

[2]6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.

[3]8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.

[4]10 §Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/15-aring-falld-for-sex-med-flickvan
http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/595180-15-aring-hade-sex-med-flickvan-falls-for-sexuellt-utnyttjand
http://hd.se/helsingborg/2011/05/25/15-aring-frias-fran-sex-med-13/

Annonser