Archive for mars, 2012

Krönika: Den nuvarande barnpornografilagstiftningen håller inte.

mars 27, 2012

Förra året dömdes en av Sveriges främsta mangakännare till böter för innehav av tecknad fiktion som klassades som barnpornografi. Anledningen till att just hans fall blev särskilt uppmärksammat var för att dessa bilder inte skildrade verkliga barn, utan att de var tecknade figurer med ögon stora som tefat, och en del var beprydda med kattöron på huvudet. Idag har vi en lag som inte gör skillnad på verkliga övergrepp och rena fantasier. Både tingsrätten och hovrätten rubricerade domen som ”ringa barnpornografibrott” med påföljden böter, dock sänktes dagsböterna i hovrätten från tingsrätt med hänsyn till den åtalades ekonomiska förhållanden.
Sedan den första juli 2010 är det dessutom förbjudet att titta på barnpornografiska bilder enligt ny lag. Brott mot barnpornografilagen kan resultera i böter och upp till två års fängelse.

Sveriges lagar ska vara till för att skydda verkliga människor; de ska inte bestämma vilka tankar som är okej och vilka tankar som ska kunna bestraffas. Dokumentär barnporr bör vara förbjuden, då den dokumenterar riktiga övergrepp, och kan försvåra livssituationen ytterligare för den som blivit utsatt för övergreppet. Fiktiv barnporr kränker däremot inte något verkligt barn, trots att låtsasargumentet att ”all barnporr kränker barn i allmänhet, inte bara dem som blivit sexuellt utnyttjade” ständigt dyker upp när denna lag diskuteras.

Precis som att vi inte förbjuder vissa texter för att de kan kännas obehagliga, bör vi heller inte kunna förbjuda fiktiva bilder som skildrar barnpornografi. Sedan denna lag uppkom 1999 tycks den inte ha använts för att hjälpa något barn, utan bara för att nedvärderande utpeka människor som tittar på ”fel” saker eller har ”fel” tankar. Att justera lagen så att den tecknade fiktionen inte blir utsatt för en klassificering som den egentligen inte är vore en ypperlig idé. Att erkänna att denna lag som den är skriven idag är dåligt utformad, innebär inte att du automatiskt tycker om barnpornografi. Det innebär bara att du tycker att vi bör mena allvar med vår yttrandefrihet.

Inom Brottsbalken Kapitel 16, Om brott mot allmän oordning, 10a att-sats §1 Står det kort och konsivt: ”Skildrar barn i pornografisk bild” Det tycker jag är väldigt luddigt och bör därför ändras till ”Skildrar barn som ej är av fiktivt slag i pornografisk bild,” Det står dock inom 10 c § ”Den som i bild skildrar sexuellt våld eller tvång med uppsåt att bilden eller bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring, döms, om inte gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, för olaga våldsskildring till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som i rörliga bilder närgånget eller utdraget skildrar grovt våld mot människor eller djur med uppsåt att bilderna sprids eller som sprider en sådan skildring.” Även här behövs det noteras att det ej skall gälla om det är fiktiva bilder. Även 10 d §.

När det kommer i praktiken så betyder det mer eller mindre att om bilden är är analog, det vill säga att bilderna är tecknad utan kontakt med någon digitalt hjälpmedel så faller det in under undantagen för vad som inte är barnpornografi. Bildar man det dock via något teckningsprogram i datorn eller skannar in det räknas det som spridning samt spridningsbart och klassificeras som barnpornografi.

Att göra ett ändringsyrkande angående 2010 förnyande av barnpornografilagstiftningen borde vara en av de högsta prioriteterna av de politiker som skrev lagen där dom påpekar misstagen om slarvet vid föregående motion samt då ställer krav på att de fiktiva bilderna och filmerna skall särskiljas från dokumentära bilder och filmer.

Annonser